شما برای انتقادات و پشنهادات خود به صورت حضوری و یا تلفنی میتونید با ما تماس بگیرید.
مسئول سایت : مصطفی نکویی
آدرس : فارس – شیراز – بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) – بعد از آتش نشانی – نبش خیابان شهیدان گرامی (سجادیه دوم)
کد پستی : 7187663395
شماره تماس : 09178008890

--------------------------------------------------------------------------