هر دستاوردي نتيجه ي خيالپردازي يک انسان از چيزهايي است که وجود نداشته اند اما با جمع آوري ايده ها، الهام و عمل مي توان آنها را به واقعيت تبديل کرد. شايان ذکر است که آن نوع خيال پردازي که مد نظر ماست، آن نوع خيال پردازي هاي باطل و بيهوده از روي تنبلي و بيکاري نيست. بلکه منظور آن نوع خيالپردازي است که ريچارد کوهن آن را “وضعيت ذهني کاملاً هوشيار، شنوا و بسيار متمرکز” مي نامد. او مي گويد، “شما مي توانيد خود را براي الهام گرفتن آموزش دهيد. الهام گرفتن ميتواند براي شما مثل يک عادت در آيد.” اما هر کدام از ما به طرق مختلف الهام مي گيريم. وضعيت و موقعيت زماني و مکاني براي هر کس متفاوت است. در حقيقت، تخيل ما هميشه براي ما آماده به کار است، حتي وقتي در خواب هستيم. اما فقط گاهي اوقات همه چيز را کنار ميگذاريم و براي حل يک مشکل، تصويرسازي ميکنيم و قوه ي تخيلمان را به کار مي اندازيم.

ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
محدوده قیمت