توضیحات

اینجا یکی از مساجدوسط بازار است.این مسجد،صبح تا شب باز است،تامردم ،هروقت خواستند،بیایند و نمازشان را در مسجد بخوانند.تقریبا همه ی نماز گزاران این مسجد، نمازشان را درست می خوانند؛اما بعضی نمازگزاران درست نماز نمی خوانند.آن ها هنوز ذکر سجده را نگفته ، سر از سجده بر میدارند،یاهنوز حمد و سوره را کامل نکرده؛به رکوع می روند، یاهنوز رکوع رابه پایان نرسانده،بر می خیزند؛یا پس از رکوع نیز هنوز بدنشان را صاف نکرده به سجده می روند.نماز آن ها، نمازی ناقص و نادرست است. بی شک ،خدا هم ،چنین نمازی را نمی پذیرد.

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

گروه سنی: ج_د

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir