توضیحات

هدف از این آزمایش تولید باتری طبیعی میباشد.سیب محتوی الکتریسیته نیست اما پر از الکترولیت های شیمیایی است که می تواند به الکتریسیته تبدیل شود.با یک تکه کوچک از فلز،سیبمی تواند به عنوان باتری استفاده شود.با قرار دادن روی و مس در سیب،یک سری واکنش های شیمیایی انجام میشود که الکترون آزاد می کند.حرکت الکترون ها از روی به مس جریان الکتریسیته ایجاد می کند که لامپ کوچکی را روشن می کند.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir