توضیحات

این بسته آموزشی شامل آزمایش های جذابی است که آهنربا و خاصیت مغناطیسی را به کودکان شما آموزش می دهد.لطفا در هنگام آزمایشات کنار کودکان خود باشید و آنها را راهنمایی کنید.قبل از شروع آزمایش دستورالعمل ها را همراه با کودکان خود بخوانید و مطمئن باشید که آزمایشات را بر طبق دستورالعمل انجام می دهند.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir