توضیحات

به بازی بازرگان خوش آمدید از دستیاز ها با توجه به استراتژی بازی استفاده کنین و یاقوت ها را سریعه تر از حریفان جمع آوری کنید .

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir