توضیحات

چه غیر حکیمانه است، اگر بیندیشیم. بازی فقط برای پر کردن اوقات است، بی‌هیچ هدف و مقصودی. بازی، خونی است در رگ‌های زندگی و زندگی پیوسته جاری است. بازی، نقطه آغاز بودن است و آدمی را تا آخرین مرحله‌ی حیات، دوست و یاور، بازی، تبلور احساس است در نقطه‌ی تلاقی لذت‌ها و سختی‌های نفس‌گیر زندگی. بازی، لطیف‌ترین و زیباترین مجراست برای انتقال آموزش‌ها، از ساده‌ترین تا دشوارترین آن‌ها. …و این کتاب که اکثر روش‌های ارائه شده درآن، در میدان عمل به تجربه و ارزیابی درآمده‌اند. محصول را (در هر سطحی از تحصیل) در قالب بازی بر سختی‌های دیکته‌نویسی غالب می‌گرداند. او را بر بال‌های اندیشه می‌نشاند، در فضای بیکران نوشتار به پرواز می‌آورد، به تدریج بر اوج و ارتفاع می‌افزاید تا در نهایت در سرزمین آگاهی و تسلط، به امر دیکته‌نویسی فرود اورد و او را بر بام موفقیت نشاند. کتاب حاضر که حاصل سال‌ها کار عملی با دانش‌آموزانی است که در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه‌ی دیکته‌نویسی با مشکل روبه‌رو بوده‌اند. نزدیک به هزار بار آموزشی را در سیزده فصل ارائه داده است تا یاریگر معلم، خانواده و همه‌ی دست‌اندرکاران تربیتی و آموزشی در امر مهم یادگیری باشد. صحیح‌خوانی متون و صحیح نوشتن کلمات و جملات، زیربنای همه‌ی یادگیری‌ها و مبنای همه‌ی دانستنی‌هاست؛ چرا که تا متون، درست و واضح و قابل فهم خوانده نشوند و به درک و یادگیری نرسند و تا قواعد نگارش مورد توجه واقع نشوند و عبارات به نحو صحیح روی کاغذ نیایند و تا بر درست نوشتن واژه ها و متن‌ها تسلط به وجود نیاید، تحقیق و پژوهش معنا نخواهد پذیرفت

 

نویسنده:اسماعیل جمالی

انتشارات: ندای سینا

گروه سنی: ب

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir