اطلاعات بیشتر

گروه سنی

زیر یک سال دو سال سه سال

مهارت ها

بر انگیختن حواس شنوایی مهارت های اجتماعی مهارت های ظریف (رشد ماهیچه های کوچک دست)

جنسیت

پسر دختر

ارسال دیدگاه

avatar