توضیحات

بن بست ذهن مکانی برای به چالش کشیدن قدرت ذهن و استدلال است. معماهایی راز آلود و نفس گیر ذهن های متمرکزی را می طلبد که در پی حل آن برآیند. سرگرمی هایی که بدن های خسته را از خانه و همسایگی با کامپیوتر و تلفن همــــــراه فاصله می دهد و به عمق هیجان و جذابیت می کشاند. آزمایشگاه سری افدریوپام، آخرین سرجوخه، موقعیت اطلس، کافه مافیا و چندین و چند چالش دیگر از جمله فعالیت هایی است که انتظار داوطلبان چالش طلب را می کشد. دعوت ذهن به چالش عبور از بن بست ها عنوانی ست که درصدد رسیدن به هماهنگی ذهن و جسم در اثر فعالیتی تفریحی و هیجان انگیز است.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir