توضیحات

در این بازی باید سعی کنید طناب را بدون پاره کردن از چهارچوب خارج کنید و دوباره آن را به داخل چهارچوب برگردانید.

باعث تقویت هوش واگرا , هوش انتزاعی , ساختار شکنی ذهنی , تمرکز , حل مسئله.

ساخت دست از چوب.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir