توضیحات

کارت ها را به خوبی بر بزنید وبه صورت اتفاقی روی سطح میز بازی پخش کنید طوریکه همه بازیکنان تمام کارت ها را ببینند، در بازی سه نقر با بردن 10 کارت، چهارنفره 8 کارت و پنج نفره 6 کارت، برنده بازی می شود.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir