توضیحات

مزایای بازی فکری روبین :تمام مهره ها را داخل کیسه قرار دهید . یکی از بازیکن ها کیسه را در دست گرفته و هر بار یک مهره از آن خارج می کتد و تصویری که می نیند را با صدای بلند اعلام می کند . همه در صفحه خود جستجو کرده و در صورت داشتن آن شکل ، مهره را گرفته و رو ی صفحه قرار دهید . در هر چهار صفحه تصاویر مشابهی قرار دارد . بازیکنی مهره را بدست می آورد که سریع تر آن شکل را در صفحه پیدا کرده و با صدای بلند اعلام کند .
بازیکنی که بتواند زودتر از شایرین صفحه ی مربوط به خود را کامل کند برنده بازی است .

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir