توضیحات

دزدهای دریایی چه کسانی هستند؟

مردمان دریا چه کسانی بودند؟

دوران طلایی دزدهای دریایی چه زمانی بود؟

چه کسی دزدهای دریایی را تعقیب می‌کرد؟

«چرا های شگفت انگیز» مجموعه ای است که به مهم ترین پرسش های کودکان درباره ی جنبه های گوناگون جهان و شگفتی های آن پاسخ می دهد.
مخاطبان اصلی «چراهای شگفت انگیز» کودکان و نوجوانان هستند، اما همه ی9 ساله ها تا 99 ساله ها از خواندن این پرسش ها و پاسخ ها لذت می برند.
تاکنون ده ها عنوان از کتاب های« چرا های شگفت انگیز» منتشر شده است، اما هنوز ده ها عنوان دیگر در راه است.

نویسنده: پت جاکوبز

انتشارات: مهراب قلم

گروه سنی: : ج_د_هـ _بزرگسال