توضیحات

این بازی برای تقویت حافظه و افزایش قدرت حل مسئله در کودکان طراحی شده است.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir