توضیحات

گلبرگ اشکال بازی است برای آموزش و آشنایی کودکان با اشکال مختلف هندسی و آمادگی جهت شناخت تفاوت بین اجسام می باشد. این محصول اسباب بازی کاملی از نظر آموزش مهارت های ضروری به کودکان می باشد و به دلیل داشتن رنگ ها و شکل های مختلف کودکان را جذب خود میکند.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir