توضیحات

این محصول ، ابزار آموزشی جدیدی است که با هدف هماهنگی چشم و دست و افزایش مهارت برای کودکان سالم و همچنین افراد دارای اختلالات حسی و حرکتی (بدون توجه به شرایط سنی) ساخته شده است. وجود قطعات متنوع رنگی به تعداد زیاد، به والدین و مربیان و کاردرمانگرها این امکان را می دهد تا با انجام تمرین های مختلف به تقویت انگیزه های یادگیری فرد پرداخته و از یکنواخت شدن فرآیند آموزش جلوگیری نمایند. توجه داسته باشید برای ایجاد شکل های مختلف نیاز به استفاده از قطعات به رنگ های مختلف می باشد که متناسب با سلیقه و توانایی کودک می توان آن را انجام داد. همچنین می توان از کودک خواست به شکل آزاد هر فرم یا طرح دلخواه خود را اجرا کند. با تهیه نمودن صفحات بیشتر و متصل نمودن صفحات به صورت موزائیک تا هر تعداد دلخواه از طریق شیارها و برجستگی هایی که کنار صفحات به همین منظور طراحی شده اند می توان ابعاد صفحات را تا حد دلخواه افزایش داد.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir