توضیحات

جدول ضرب برتر یک وسیله ی آموزشی بسیار ساده و در عین حال بسیار مؤثر برای یادگیری جدول ضرب است. این وسیله شامل یک جعبه‌ی پلاستیکی محکم است که روی آن اعداد ۱ تا ۹ نوشته شده و داخل جعبه غلطکی وجود دارد که نشان دهنده‌ی اعداد مختلفی است که در اعداد ضرب می‌شوند. حاصل ضرب در ستونی دیگر نشان داده می‌شود. غلطک به پیچی وصل است که روی جعبه قرار دارد و کودک به راحتی می‌تواند با چرخاندن پیچ، شاهد حاصل ضرب اعداد باشد. بعد از فراگیری کامل جدول ضرب، می‌توان با پوشاندن ستون حاصل ضرب، از این وسیله برای پرسیدن از خود استفاده کرد.