توضیحات

پس از اثبات وجود خدا ،به این پرسش باید پاسخ داد که آیا جهان یک خدا دارد یا چند خدا؟ قرآن کریم، همانگونه که به اثبات وجود خدا می پردازدف با تمام قدرت ،به مبارزه با چند خدایی و شرک اقدام می کند. کتاب«جهان یک خدا دارد»با مثال هایی زیبا و قابل فهم برای کودکان ،این آموزه مهم قرآن کریم را برای آنان بیان می کند و تصویر کامل تری از توحید قرآنی به آنها ارائه می دهد.

 

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

گروه سنی: ب_ج

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir