توضیحات

این پازل شامل 9قطعه مثلثی است که درکنارهم مثلث بزرگتری میسازند. این بازی به نظرساده ولی درعمل باچالش همراه است وازآنچه به نظرمیرسدسخت تراست مناسب گروه سنی هفت سال به بالا وحتی برای بزرگسالان نیزسرگرم کننده است. این بازی به افزایش دقت وتمرکز،ایجادچالش ذهنی،پرورش مهارت حل مسئله کمک میکند.

 

 

 

با ما در ارتباط باشيد از طريق اينستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir