توضیحات

شامل ۳۰ کارت آموزشی با تصاویر مختلف است که برای آشنایی کودک با اعداد فارسی، آشنایی و شناخت اعداد فارسی، شمارش، آشنایی با نماد های صوتی و تصویری، درک درست مفهوم عدد، آشنایی با شمارش اشیا (شمارش با معنی)، آشنایی با دنباله اعداد و آشنایی با ابقای عدد، مناسب است.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir