توضیحات

شامل ۳۰ کارت آموزشی است که به درک درست معنی فعل ها کمک می کند. کودک می تواند با مشاهده تصویر و شکل مرتبط، فعل ها را نام ببرد. این مجموعه آموزشی استفاده درست از فعل ها در جمله های ساده را به کودک دلبند شما آموزش میدهد.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir