توضیحات

شامل ۳۰ کارت مقوایی با تصاویر متفاوت است. این فلش کارت های آموزشی امکان مناسبی را برای زبان آموزی فراهم می کنند. همچنین برای درک مفاهیم مربوط به اندازه ها، جهت ها،رنگ ها و آشنایی با سایر کلماتی که بیانگر این مفاهیم هستند، بسیار مناسب است.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir