توضیحات

دارای ۲۵ صفحه مقوایی است که به شناخت مراحل و فرآیند تولید و رشد یک عمل یا موجود زنده و رشد هوش منطقی و همینطور هوش کلامی و سایر مهارتهای پایه کودک کمک می کند.