توضیحات

شامل ۳۰ کارت تصویری از مشاغل مختلف است که به شناخت شغل ها، یادگیری نام و تلفظ صحیح آن ها (زبان آموزی)، آشنایی با مشخصات هر شغل و وسایل آن، کمک می کند.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir