توضیحات

شامل ۲۰ کارت با تصاویر مختلف از انواع میوه ها می باشد که در پشت آن ها نام عربی و انگلیسی به همراه توضیحات لازم نوشته شده است. این محصول به شناخت انواع میوه ها، فصل فراوانی آنها، نوع درخت، نوع برگ های درخت و مزه آنها اشاره کرده است.