توضیحات

شامل ۳۰ کارت با تصاویر مختلف از انواع میوه ها می باشد که در پشت آن ها نام فارسی و انگلیسی به همراه توضیحات لازم نوشته شده است. این محصول به شناخت انواع میوه ها، فصل فراوانی آنها، نوع درخت و مزه آنها اشاره کرده است.