توضیحات

جهت شناخت سبزی های مختلف، آشنایی با شکل، رنگ، مزه و بوی سبزی، آشنایی با نام های سبزی ها و تلفظ صحیح آنها برای کودکان طراحی شده است. این محصول دارای ۳۰ فلش کارت مقوایی است که هر کدام دارای تصویر با اطلاعات مفید و مختصر می باشد.