توضیحات

یک مجموعه آموزشی جهت شناخت رنگ ها، آشنایی با اشکال هندسی، درک مفهوم اندازه ها (کوچک، بزرگ، کوچکترین و بزرگترین)، طبقه بندی بر اساس رنگ، شکل و اندازه می باشد. این محصول برای کودکان بالای یک سال مناسب است.