توضیحات

شامل ۳۰ کارت با تصاویر مختلف است که برای شناخت اشیاء و وسایل پیرامون کودک، آشنایی با شکل و کاربرد وسایل و اشیاء، آشنایی با نامهای وسایل و اشیاء و تلفظ صحیح آنها و طبقه بندی وسایل طراحی شده است.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir