توضیحات

  • آموزش مفاهیم هندسی به کودکان
  • تقویت هوش سه بعدی
  • تقویت مهارت های ذهنی و حرکتی
  • تقویت قدرت حل مسأله
  • یک معما برای همه

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir