توضیحات

خانه چوبی از دسته بازی‌های ساختنی از جنس چوب محسوب می‌شود. این محصول شامل 9 قطعه هندسی متفاوت است. شکل‌های هندسی مانند مکعب، استوانه، نیم استوانه و… در چهار رنگ طراحی شده است. کودک با در اختیار داشتن این ابزار می‌تواند قدرت مانور خوبی برای خلق یک سازه چوبی داشته باشد. متفاوت بودن اشکال هندسی سبب خلاقیت کودک خواهد شد. بازی‌های ساختنی به دلیل محدود نبودن نحوه انجام کار این پتانسل را دارند که کودک دقایق طولانی را صرف فکر کردن کند. آشنایی با اشکال هندسی و کاربرد متفاوت هر یک از این اشکال، آشنایی با رنگ‌ها، افزایش دقت، و افزایش مهارت دست‌ورزی از مهم‌ترین اهدافی است که این بازی دنبال می‌کند