توضیحات

اين محصول در دو مدل ساده و طرح دار ارائه شده است. در مدل طرحدار تصاوير شاد رنگي از حيوانات و ميوه ها بر روي قطعات چسبانده شده اند. اين محصول مناسب گروه سني 3 تا 6 سال با اهداف آموزشي گوناگون مي باشد.