توضیحات

قرآن کریم تایید بسیاری بر حضور فرا گیر خدا دارد. اعتقاد به حضور نا محدود و همه جایی پروردگار، پشتوانه ی مهمی در تربیت دینی به شمار می آیدزیرا احساس نظارت دایمی خدا ،مانع از آلوده شدن آدمی به گناه می گردد. کتاب«خدا در همه جا هست»با الهام از آیات نورانی قرآنن، به توضیح این اصل مهم اغتقادی برای کودکان پرداخته است.

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

گروه سنی: ب_ج

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir