توضیحات

بسیاری از کودکان می پرسند(خدا چه رنگی است) به این پرسش و پرسش های همانند آن چگونه باید پاسخ داد؟ روشن است که ارایه ی پاسخ های پیچیده، دربر خورد با سوال های کودک ،کارساز نیست.
کتاب«خدا رنگ ندارد» نمونه ای از روش درست پاسخ گویی به این پرسش ها را ارایه داده است. این روش ،سه مرحله ی مهم دارد که در مقدمه کتاب به اختصار بیان شده است.

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

گروه سنی: ب_ج

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir