توضیحات

مجموعه آموزشی کیدکانت در واقع یک چرتکه مفهومی است. در چرتکه های معمولی نو آموز می بایست  هر مهره در ستون  دهگان را نماینده یک دسته ده تایی  فرض کند و یاهر مهره در دسته صدگان را معادل یک دسته صدتایی بپذیرد. این فرضیات ذهنی برای نوآموزان کار ساده ای نیست و نتیجه این می شود که از کار کردن با چرتکه دلسرد می گردند. مجموعه آموزشی در کید کانت این مشگل بانمایش مربع های سبز رنگ برروی  برگه ها (جایگزینهای مهره ها در چرتکه های معمولی) رفع شده بطوری که نوآموز به چشم خودمی بیند که هر برگه برابر با چندمربع سبز رنگ می باشد و در نتیجه اعمال جمع و تفریق  و ضرب و تقسیم بصورت ملموس برایش قابلاجرا خواهد بود و این امکانبرایش فراهم میگردد که راه های متفاوت و خلاقانه ای را برای چهار عمل اصلی ریاضی در پیش بگیرد . بهترین بازی آموزشی برای بچه های دبستانی هستش.

اهداف آموزشی :

1_ درک مفهوم ارزش مکانی در عدد نویسی

2_ انجام چهار عمل اصلی ریاضی بصورت مفهومی

3_ مجموعه آموزشی  سین شین

4_برای کودکان 6 سال به بالا مناسب است

 

با ما در ارتباط باشيد از طريق اينستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir