توضیحات

از بسته های ویژه پرورش خلاقیت ، مهارت و ایده پردازی می باشد که جهت استفاده در مراکز آموزشی تهیه و تدوین شده است. این بسته نیز همانند سایر بسته های آموزشی پانکس حاوی کتاب آموزشی ، برگه طرز ساخت و CD می باشد. با این بسته میتوان مدل هایی مانند : قایق ، خانه، توپ، ترازو و … را ساخت.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir