توضیحات

این بازی شامل تعدادی گوی های رنگی می باشد که به شکل های مختلف به هم وصل شده اند و همچنین شامل یک صفحه می باشد که تعدادی مکان دایره ای شکل روی آن به تعداد همان گوی های رنگی وجود دارد . طبق دفترچه راهنما که در ان تعدادبسییار زیادی مرحله برای این بازی تعبیه شده است می بایست تعدادی از گوی ها را در صفحه قرار داد ما بقی گوی ها را بازیکن باید به گونه ای در صفحه قرار دهد که همه گوی ها در صفحه چیده شوند . این بازی معمولا یک نفره است ولی می توان با تعداد بیشتر بازیکن هم آن را انجام داد . اگر به دنبال یک بازی سرگرم کنند برای کودک خود هستید که او را از شر بازیهای رایانه ای خلاص کند می توانمید این بازی را تهیه نمایید . مزیت این بازی فکری آن است که کودک شما به تنهایی می تواند خود را سرگرم کند.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir