توضیحات

چگونه بندها را از هم جدا کنیم؟

باعث افزایش دقت و حل مسئله می شود. ذهن افراد را خلاق کرده و بازی دو نفره باعث تقویت مهارت اجتماعی نیز می شود.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir