توضیحات

گره های این مجموعه از اجزای در هم تنیده ای تشکیل شده است. کار اساسی در این بازی، باز کردن گره ها و سپس گره زدن دوباره آنهاست. هدف از این بازی ، افزایش دقت ، توجه و تقویت تمرکز است. این کار با انتخاب روش صحیح در دست گرفتن میله ها و حرکت دادن درست آن ها بدون نیاز به کوچکترین نیرو انجام می شود. سعی کنید با خلاقیت خودتان به راه حل برسید.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir