توضیحات

دراین شهر ،نجارهای زیادی کار می کنند؛اما هیج کدام از آنه ها ،شهرت و اعتبار حاج حسین نجار را ندارند.همه مردم ،اورا می شناسندوبه او احترام می گذارند.البته شهرت و اعتباراو،بی دلیل نیست .حاج حسین ،آدم دقیقی است و کارش را درست انجام می دهد.وقتی او کمد،میز یا نردبانی می سازد،از بهترین چوب ها و بهترین چسب ها استفاده می کندوتمام توانش را برای ساخت یک کالای خوب ،محکم و زیبابه کار می گیرد.تابه امروز،تمام مشتری ها،از کار حاج حسین نجار راضی بوده اند.اوبرای کارش وقت می گذارد وبعد از بیست سال نجاری ،هنوز در کارش جدی است.

 

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

گروه سنی: ج_د

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir