توضیحات

این بازی با اهداف خاصی تولید شده است که در ادامه بیان می شود.

1- بهبود توجه و تمرکز

2- خیال پردازی و بهبود قوه تخیل

3- تقویت هوش ریاضی و منطقی

4- شناخت رنگ و اشکال هندسی

5- تقویت هوش فضایی و تجمسی

6- تقویت هماهنگی بین چشم و دست کودک

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir