توضیحات

کتاب های نمدی ابزار کمکی و جذابی برای آموزش به کودکان  و بچه هاست که براحتی با پارچه های نمدی میتوانید آموزش مفاهیم ریاضیات و رنگ ها و لباس ها و حیوانات و ..را به کودکان کامل کنید.در عین حال بچه ها با آن میتوانند بازی کنند و براحتی هم خراب نمیشود.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir