توضیحات

این اسباب بازی آموزشی از یک صفحه ی برجسته با قابلیت اتصال پایه هایی با چهار شکا هندسی مختلف و دو قطعه میله استوانه ای تشکیل شده است. در این وسیله 32 قطعه مهره ی رنگی در دو اندازه کوچک و بزرگ با شکل های مختلف هندسی قرار داده شده است که امکان انجام فعالیت های آموزشی مختلفی را فراهم می سازد.