توضیحات

پازل چوبی مراحل رشد انسان به دلیل استحکام و قابلیت شستشو از نظر دوام و حفظ سلامت کودک حائز اهمیت هستند. این پازل ها برای استفاده در مراکز اموزشی عمومی مانند مهدهای کودک و مراکز کاردرمانی بسیار مناسب می باشند.این پازل ها با توجه به اینکه اندازه ی قابل حمل مناسبی دارند و به صورت کاملا تخصصی و برای اهداف آموزشی طراحی شده اند٬ دارای اهمیت بسیار زیادی برای کار درمان و مربیان مهدهای کودک می باشند.