توضیحات

رانی پارک ۱۶ (دومینو شش پا) یک بازی گروهی ۲ تا ۶ نفره، شامل 40 قطعه دومینوی شش شاخه یا شش پا، یک پرچم دیده‌بانی و یک کیسه‌ی پارچه‌ای برای نگهداری قطعات دومینو است. در آغاز بازی به هر یک از بازیکنان ۵ قطعه داده می‌شود و یک قطعه هم وسط گذاشته می‌شود که با پرچم دیده‌بانی مشخص می‌گردد. بازیکنان باید به نوبت قطعاتی به وسط اضافه کنند؛ با این شرط که پایه‌هایی که به هم متصل می‌شوند هم رنگ باشند. اگر قطعه‌ای که اضافه می‌شود فقط از یک پایه به قطعه‌ی مرکزی متصل باشد، بازیکن باید یک قطعه‌ی دیگر از کیسه بردارد. اگر بازیکنی بتواند از سه پایه قطعه‌ای را به قطعات وسط اضافه کند، می‌تواند به عنوان جایزه یکی از قطعات دستش را به داخل کیسه برگرداند. هدف این است که هر چه سریع‌تر همه‌ی قطعات دست خود را وسط بچینیم.