توضیحات

در این بازی باید ماشین ها به سمت بالا پایین چپ و راست حرکت داده شود تا راه برای رسیدن تیم فوریت امداد به محل حادثه باز شود.

هرگاه همه ماشین های امداد به جلوی خط ترافیک و در جایگاه مربوط به آنها، یعنی درست در مقابل بلوکی که نماد مربوط به آن ماشین روی آن کشیده شده است رسانده شود برنده آن کارت خواهید بود.