توضیحات

یکی از بازی‌های ذهنی مشهور که به نظر بسیاری از افراد انجام آن به هوش و تمرکز بالا نیاز دارد، بازی حل مکعب روبیک است که با یادگیری قوانین بازی به راحتی می‌توانید آن را حل کنید. برای حل بازی مکعب روبیک(Rubik) که یک سرگرمی مهیج و سالم برای شب بلند یلداست، یادگیری قوانین بازی می‌تواند راه گشا باشد.

این معکب از ۶ ضلع هریک دارای سه ردیف مکعب رنگی تشکیل شده است.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir