توضیحات

این وسیله کمک اموزشی جذاب که شبیه یک ساعت دیواری است شامل یک صحفه که نشان دهنده ساعت با عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار است.درزیر ساعت نماد ساعت الکترونیکی هم قرارداده شده است. برای نشان دادن ساعت حفره های خالی تعبیه شده است.28 قطعه دو رو به رنگ قرمز و ابی نیزدراین بسته وجود دارد.کودک با خواندن ساعت می تواند نمایش الکترونیکی انرا نیز خودش توسط قطعات پازل مانند بسازد.این بازی علاوه براینکه اموزش ساعت رو به کودکان به عهده گرفته است باعث فهم هر چی بیشتر شکل گیری اعداد لاتین نیز می شود. ساده ترین نوع بازی به این صورت است که کودک به صورت اتفاقی عقربه ها را می چرخاند و خودش می بایستی با قطعات کوچکی که در اختیار دارد ان ساعت را نمایش دهد. اموزش مفهوم زمان و یادگیری ساعت ، شناخت اعداد از اهداف اموزشی این مجموعه می باشد.