توضیحات

هر يك از فعاليت‌هاي اين مجموعه اهداف مشخصي را دربر مي‌گيرند از جمله:

تقويت و رشد تمركز و توجه/هماهنگي حركتي و ديداري (هماهنگي چشم و دست)/تشخيص شكل از زمينه/درك فضايي (ارتباطات فضايي)/پايداري و ثبات شكل/تقويت قدرت تجسم اشكال/شكل‌شناسي/طرز قرار گرفتن شكل در فضا/توجه و دقت به جزئیات/ارتباط جزء به كل/تقويت ادراك ديداري/پيدا كردن راه حل مسئله/تقويت تصوير ذهني و تشخيص فاصله‌ها/پرورش و افزايش دقت/الگوي تصويري/توالي ديداري/رشد حافظه‌ي تصويري/

در ضمن لازم به ذكر است كه تمام تمرين‌هاي اين مجموعه علاوه بر اين كه هدف خاصي را دنبال مي‌كند، براي

افزايش ميزان دقت و تمركز و توجه نيز بسيار حائز اهميت است.

 

نویسنده: فهیمه سید ناصری

انتشارات: ذکر

گروه سنی: الف

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir