توضیحات

در مغز انسان یکصد میلیارد سلول وجود دارد. هریک از این سلول ها قادرند با هزاران سلول دور و نزدیک خود در محل هایی به نام ” سیناپس” ارتباط برقرار کنند. شبکه ای شگفت انگیز از سلول هایی مرتبط به هم .
رشد فیزیولوژیکی این شبکه قبل از تولد آغاز می شود. در سه سال ابتدایی زندگی با شتابی عجیب قسمت عمده سیناپس های آن شکل می گیرند و سپس تا ده سالگی تعداد آنها بدون شتاب و با رشدی یکنواخت افزایش می یابد. آنگاه مرحله پیرایش آغاز می شود که در آن سیناپس هایی که بارها محل انتقال اطلاعات بین سلول ها قرار گرفته اند دائمی شده و به کار خود ادامه می دهند. بنابراین اهمیت تجربه های یادگیری کودک در دوران اولیه زندگی اش آشکار تر می شود.بدین معنی که هر چقدر تحریکات محیطی خوشایند و منجر به یادگیری بیشتری در این دوره برای کودک فراهم شود سیناپس های بیشتری فعال شده و به کار گرفته می شود.
سرآخر اینکه زبان آموزی و بخصوص بخش بسیار مهم آن یعنی یادگیری خواندن یکی از مهمترین عوامل رشد و فعالیت شبکه سیناپسی مغز کودک است که اگر به شکلی بازی گونه و شیرین در سنین هر چه پایین تر برای وی حاصل شود تاثیر عمیقی بر سایر توانایی های ذهنی اش نیز خواهد گذاشت.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir